29 października 2021

Foto Frankfurt Mallorca EU

Fotografia od Frankfurtu do Majorki

Archiwizacja danych jakie są zalety przy umowy na kopie zapasowa dla małych i średnich firm.

archiwizacja danych

Archiwizacja danych opłacalność w małych firmach.
archiwizacja danych Biuro nexo

archiwizacja danych Pojawiła się nowa opcja archiwizacji danych dla MS Business Solutions. Nazywa się ona Soneta i została zaprojektowana specjalnie dla MS Dynamics GP, NAV, AX i SL. W tym artykule omówimy archiwizację danych dla Microsoft Dynamics GP. Najpierw musimy zrozumieć, jakie są zalety archiwizacji dla organizacji, które posiadają bazy danych ze złożonymi operacjami i danymi. Jeśli archiwizacja danych jest wykonywana codziennie dla jednego lub kilku procesów biznesowych, może skrócić czas analizy, usprawnić zapytania, przyspieszyć tworzenie raportów i innych produktów Business Intelligence (BI).

Archiwizacja danych z programów księgowych co jest plustem i minusem przy umowie na informatyczną obsługę biznesu.

Jakie są niektóre z typowych scenariuszy, które może rozwiązać archiwizacja danych? Przyjrzymy się najpierw prostemu przykładowi z wykorzystaniem Microsoft Dynamics GP. Powiedzmy, że mamy organizację z tysiącami pracowników, którzy mają dostęp do tego samego dokumentu Word. Jeśli zamierzasz zarchiwizować wszystkie informacje o każdym pracowniku, może to być czasochłonne. Masz otwarte dwa różne okna: Jedno dla każdego pracownika, drugie do przeglądania i aktualizacji danych hissztachetycznych dla każdego pracownika.

Opłacalność w korporacji przy zewnentrznym zleceniu na a danych.

W przypadku tego scenariusza należałoby rozważyć archiwizację na głównym oknie. Gdy dokument jest tworzony, dane są wprowadzane do hurtowni danych, a następnie w hurtowni danych uruchamiane są procesy edycji i przywracania. W tym czasie, jeśli współczynnik konwersji spadnie poniżej określonego progu, raport nie może być już ukończony, ponieważ współczynnik konwersji jest zbyt niski. W powyższym przykładzie opóźniony odczyt ultrasonografii laparoskopowej spowodowałby utratę danych w złej sytuacji.

Archiwizacja danych czyli tworzenie danych zapasowych dla firmy.

Kiedy organizacja przeprowadziła przegląd i przeanalizowała dane w celu znalezienia procesów, które utraciły ważność, odkryła, że w ciągu sześciu miesięcy miało miejsce kilka różnych zdarzeń, które spowodowały, że dane stały się nieaktualne. W tym miejscu rozpoczął się proces przeglądu i analizy. Zespół utworzył nową grupę badawczą, dodał nowe dane z trzech poprzednich grup i przeprowadził przegląd i analizę dla wszystkich grup.

Wraz z utworzeniem nowej grupy badawczej pojawiły się dodatkowe dane dotyczące trzech grup. Wymagało to od instytucji przeprowadzenia porównania między grupami. Istniał teraz wspólny zestaw danych, na podstawie którego można było przeanalizować dokumenty kliniczne i regulacyjne z każdej grupy. W ten sposób instytucja zidentyfikowała błędy w dokumentach klinicznych i regulacyjnych w ciągu sześciu miesięcy przed wdrożeniem systemu archiwizacji.

Nowa grupa badawcza miała wspólny zestaw rekordów dla wszystkich grup, co pomogło przyspieszyć integrację wszystkich danych. Analiza wskazała kilka konkretnych obszarów, które wymagały naprawy, w tym nadzór i szkolenia dla lekarzy, dokumentację, przepływ pracy, zarządzanie danymi oraz stosowanie tych samych życiorysów we wszystkich trzech grupach. Organizacja powołała grupę roboczą, która miała nadzorować wdrożenie i przeprowadzać audyty projektu przez pierwsze sześć miesięcy. Grupa robocza składała się z pięciu członków, z których wszyscy mieli znaczące CV w kategorii fundus-first.

Archiwizacja danych jakie są korzyści przy umowe na tworzenie danych zapasowych firmy.

Do końca sześciomiesięcznego projektu grupa robocza zidentyfikowała trzy ulepszenia procesu archiwizacji danych. Pierwsze ulepszenie polegało na dodaniu szuflady na dane, która umożliwia przeglądanie różnych okien danych dla każdego stanu klinicznego. Drugie usprawnienie wskazało na potrzebę bardziej szczegółowych informacji w rejestrach dla wszystkich stanów. Trzecie ulepszenie polegało na aktualizacji zapisów przed sekcją, tak aby zawierały pełny opis pacjenta, co pozwoli recenzentowi na dokładniejsze dopasowanie życiorysów dla każdego stanu. Jest to ważne, ponieważ czasami recenzent identyfikuje różnice w kodowaniu, nie będąc świadomym, na czym polega różnica dla różnych stanów.

Aby zająć się poprawą dokumentacji, następnym krokiem dla organizacji jest wdrożenie procesu zwanego oczyszczaniem danych. Proces ten usuwa z dokumentacji medycznej wszelkie informacje niekodujące, niehissztachetyczne lub błędne, tak aby dane w dokumentacji medycznej mogły być badane w określony sposób dla celów dokumentacji. Na przykład, organizacja medyczna może chcieć usunąć informacje, które nie mają zastosowania, aby poprawić dokładność widoku krytycznego cVs. Innym przykładem może być sytuacja, gdy organizacja usuwa blizny chirurgiczne lub utratę krwi z operacji w celu poprawy dokładności widoku krytycznego cVs.

Dane adresowe:

Akte Archiwizacja danych – Kontakt
ul. Morasko 17, 61-680 Poznań
Telefon: 61 665 06 06
kom: 784 898 784
opłata za połączenie wg taryfy operatora